ชนิดเสาเข็มเจาะที่ใช้สำหรับรับน้ำหนักของตัวบ้าน

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

ชนิดของเสาเข็มเจาะที่ใช้สำหรับรับน้ำหนักของตัวบ้าน

โดยทั่วไปจะเป็นเสาเข็มปั้นจั่น รูปตัวไอเพราะราคาถูกที่สุด และทำงานได้รวดเร็ว ส่วนขนาดและ ความยาวนั้นขึ้นอยู่กับ วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด ส่วนเสาเข็มหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมชนิดกลวง หรือเสาเข็มรูปตัวทีนั้นมักจะใช้กับงานโครงสร้างที่เล็กกว่าหรือการรับน้ำหนักน้อยกว่า เช่น งานฐานรากของเสารั้ว

เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในลักษณะของการใช้งาน  รวมถึงกรรมวิธี ในการทำงาน    เสาเข็มเจาะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก และจะต้องทำ ณ สถานที่ที่จะใช้งานจริงเลย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า สามขา เจาะขุดดินลงไปให้ได้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของเสาเข็มตามที่กำหนดไว้จากนั้นจึงจะใส่เหล็กเสริมตามความยาวของเสาเข็มหรือใส่ตามผู้ออกแบบกำหนดไว้ และเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อขึ้นเป็นเสาเข็ม

 

เครดิต tua635.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.