Jul
19
2018

ข้อกำหนดการทำงาน เสาเข็มเจาะ ขนาดเล็กหน้าตัดเข็มตั้งแต่35ซม.แต่ไม่เกิน 60 ซม.ข้อกำหนดที่สำคัญมีดังนี้ การทำงานเสาเข็มเจาะจะต้องเว้นระยะห่างจากผนังไม่ต่ำกว่า 0.75 เมตร การวางผังเสาเข็มที่อยู่ต้นมุมต้องแทยงมุมไม่ต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่เจาะจะต้องวางขาระยะความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 3 เมตร เมื่อเจาะได้ความลึกที่ยังไม่ถึงตามกำหนดแต่เมื่อเจาะถึงชั้นทรายต้องหยุดเจาะ เมื่อเจาะเจอชั้นน้ำต้องหยุดทันที พื้นที่เจาะต้องอยู่ในแนวระนาบเรียบ พื้นที่ต้องไม่เป็นดินเลนโคลนลึกหรือดินแข็งแต่ไม่สามารถเจาะหินหรือดินภูเขาที่มีความหนาแน่และแกร่งได้   ข้อกำหนดข้างต้นที่กล่าว ไปนั้นเป็นเพียงองประกอบหลักๆที่ทีมเจาะเสาเข็มจะต้องแจ้งให้เจ้าของงานทราบรวมถึงทีมงานเจาะเสาเข็มเองก็ต้องทราบ เพราะการทำงานจริงนั้นมักพบเจอกันบ่อยในแต่ละหน้างานบางหน่วยงานอาจดันทุรังให้เจาะต่อเมื่อเจาะถึงชั้นทรายแล้วไม่หยุดที่ระดับนั้นซึ่งการฝืนเจาะต่ออาจทำให้เสาเข็มมีปัญหาภายหลังเช่น ขั้นตอนการเทคอนกรีตอาจทำให้ไหลใต้เสาก็เป็นได้หรือแม้แต่มีน้ำซึมเข้ามาใต้เสาเข็มทำให้เสาเข็มมีปัญหาภายหลังแน่นอน แต่ทั้งนี้สภาพชั้นดินของแต่ละบริเวณนั้นต่างกันเช่นที่ดินบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เป็นที่ลุ่มที่เกิดจากการสะสมกันของดินตะกอนแม่น้ำ ดินจึงไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเสาเมื่อขึ้นเป็นอาคารที่หนักได้ เพื่อให้เสาเข็มถ่ายน้ำหนักให้ลงไปถึงชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้ควรเจาะเสาเข็มโดยการเลือกความลึกที่เหมาะกับสถาพชั้นดินแต่ละสถานที่นั้นๆ     เครดิต tua635.com



Read More
Jun
10
2018

การทำหน้าที่รับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะมีลักษณะ 2 ประการคือ 1.อาศัยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวของเสาเข็มเจาะและดินที่เสาเข็มเจาะฝังแทรกอยู่ ซึ่งแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นต้องมากพอที่จะทำให้เสาเข็มเจาะไม่ทรุดตัวหรือทรุดตัวน้อยที่สุด เพื่อที่โครงสร้างจะได้ไม่ทรุดตัว 2.การรับน้ำหนักอีกลักษณะหนึ่งคือการที่เสาเข็มเจาะมีความยาวมากจนถึงชั้นดินแข็งหรือ ที่เรียกว่าดินดาน และปลายเสาเข็มเจาะตั้งอยู่บนชั้นดินแข็งดังกล่าว แต่ถ้าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มาก อย่างอาคารสูง หรือโครงสร้างที่รับน้ำหนักสูงมาก เช่น โครงสร้างของสะพานขนาดใหญ่ ระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น   โครงสร้างลักษณะนี้จะมีเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และลึกมากจนถึงชั้นดินที่แข็งมากๆ หรือถึงชั้นหิน จึงจะสามารถถ่ายน้ำหนักที่เกิดขึ้นจาการใช้งานได้ วิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบจะต้องอาศัยข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินบริเวณที่จะก่อสร้าง        เพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลของชั้นดิน นั้นได้มาจากการเจาะสำรวจเก็บตัวอย่างที่ความลึกต่างๆและนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติการรับน้ำหนักในห้องทดลอง   เปรียบเทียบคล้ายกับทางการแพทย์ที่แพทย์สั่งเจาะเลือดและนำไปวิเคราะห์หาสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจว่าเป็นโรคอะไรบ้าง     บ้านสองชั้นทั่วไปมักจะออกแบบโดยใช้คุณสมบัติการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะจากแรงเสียดทานเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นจะพบว่าความยาวเสาเข็มของบ้านจัดสรรจะมีความยาวประมาณ 12-18 เมตร  แต่ถ้าโครงสร้างที่มีน้ำหนักมากขึ้นกว่าบ้านสองชั้นเช่น อาคารพาณิชย์ การออกแบบใช้การรับน้ำหนักจากแรงเสียดทานของเสาเข็มย่อมไม่เพียงพอ วิศวกรจึงต้องออกแบบให้เสาเข็มรับ น้ำหนักด้วยแรงกด (Bearing) เพิ่มขึ้นจากการรับด้วยแรงเสียดทาน (Friction)เพียงอย่างเดียว ในกรณีของดินกรุงเทพฯ มีลักษณะชั้นดินเป็นดินเหนียวที่เกิดจากการตกตะกอนทับถมและมีความลึกประมาณ 21 เมตรที่บริเวณตอนกลางของพื้นที่กรุงเทพฯ แต่จะมีความลึกของชั้นดินมากขึ้นเมื่อใกล้ทะเล เช่น บริเวณสมุทรปราการจะมีความลึกของชั้นดินกว่า 25 เมตร            ซึ่งบริเวณดังกล่าวเมื่อจะก่อสร้างจะต้องใช้เสาเข็มเจาะที่ยาวกว่าบริเวณกรุงเทพฯดังจะพบว่าบริเวณถนนบางนา-ตราดและถนนพระราม 2 มีการทรุดตัวของถนนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้   […]



Read More
Jun
04
2018

                    เสาเข็มเจาะแบบเปียก วันนี้มีงานเสาเข็มเจาะแบบเปียกโดยสามขา เข้ามา เพราะหน้างานแคบไม่สามารถนำเครื่องจักรหนักเข้าไปหน่วยงานได้  จึงต้องเรียกเราเข้าไปดูว่าทำได้ไหม แน่นอนคือ เราทำได้แน่นอน  วันนี้เลยจะมาพูดถึงเรื่อง เสาเข็มเจาะแบบเปียกโดดยสามขาให้ฟัง แต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เสาเข็มมีกี่ประเภทอะไรบ้าง ประเภทของเสาเข็มทุกชนิดนั้น โดยทั่วไปในท้องตลาดนั้นอาจจะสามารถ แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ  ประเภทเสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ วันนี้เราจะไม่พูดถึงเสาเข็มประเภทพิเศษในเชิงวิศวกรรม เช่น เสาไมโครไพล์ จะไม่กล่าวถึงในที่นี้ เอาล่ะครับเรามาพิจารณาเสาเข็มประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1.เสาเข็มตอกทั่วไป ซึ่งมีหน้าตัดต่าง ๆ กัน เช่น สี่เหลี่ยมตัน หกเหลี่ยมกลวง รูปตัวไอ เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามที่ทำการก่อสร้างโดยทั่ว ๆไป หาดูได้ง่าย 2.เสาเข็มตอกชนิดกลมกลวง เสาเข็มประเภทนี้จะสามารถตอกได้ 2 ระบบคือ ระบบที่ 1 ตอกลงไปในดินตรง ๆ โดยใช้ปั่นจั่นธรรมดา ระบบที่ 2 ขุดรูไปตอกเสาไป กล่าวคือใช้รถปั่นจั่นกดเสาเข็มด้วยไฮโดรลิค ในขณะที่กดเสาเข็มลงไปนั้น […]



Read More
Jun
01
2018

ชนิดของเสาเข็มเจาะที่ใช้สำหรับรับน้ำหนักของตัวบ้าน โดยทั่วไปจะเป็นเสาเข็มปั้นจั่น รูปตัวไอเพราะราคาถูกที่สุด และทำงานได้รวดเร็ว ส่วนขนาดและ ความยาวนั้นขึ้นอยู่กับ วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด ส่วนเสาเข็มหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมชนิดกลวง หรือเสาเข็มรูปตัวทีนั้นมักจะใช้กับงานโครงสร้างที่เล็กกว่าหรือการรับน้ำหนักน้อยกว่า เช่น งานฐานรากของเสารั้ว เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในลักษณะของการใช้งาน  รวมถึงกรรมวิธี ในการทำงาน    เสาเข็มเจาะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก และจะต้องทำ ณ สถานที่ที่จะใช้งานจริงเลย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า สามขา เจาะขุดดินลงไปให้ได้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของเสาเข็มตามที่กำหนดไว้จากนั้นจึงจะใส่เหล็กเสริมตามความยาวของเสาเข็มหรือใส่ตามผู้ออกแบบกำหนดไว้ และเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อขึ้นเป็นเสาเข็ม   เครดิต tua635.com



Read More